Thư viện bài giảng

Sau đây là một số bài giảng và tiện ích nhằm hỗ trợ từ xa qua mạng Internet, chia sẻ để các đồng nghiệp cùng thảo luận, dùng chung.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Mootj số thủ thuật khi dùng chương trình soan thảo văn bản (word) và bảng tính điện tử (Excel)   5525k v. 2 07:18, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt VEMIS  1976k v. 4 07:17, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Bài giảng về Tin học lớp 10 THPT  1114k v. 1 19:54, 22 thg 1, 2010 Đào Thị Đồng Phó hiệu trưởng TLB
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Email của Sở GD&ĐT Hà Nam và của Bộ GD&ĐT  656k v. 2 07:30, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Tài liệu để Thầy Bùi Văn Tâm tham khảo, giảng bài cho các lớp hiệu trưởng  15892k v. 3 07:20, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Trang web cho đăng ký để quản lý, điều khiển nhiều máy tính của mình qua mạng internet   12505k v. 2 07:16, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
Giáo trình MS-Word  2240k v. 1 02:00, 20 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Làm ô chữ đố vui  3949k v. 2 07:19, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo an điện tử   2953k v. 2 07:15, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Điều khiển máy tính từ xa qua mạng Internet   2187k v. 2 07:14, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
tài liệu để giảng về Internet   376k v. 2 07:13, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Chương trình chuyển đổi các định dạng Audio như: MP3, M4A, AAC, WAV, WMA, FLAC, ... sang Mp3, WAV, WMA  2714k v. 1 15:58, 12 thg 2, 2011 Ng.T.Thuý Phượng GV-THPT B Thanh Liêm
Comments