Một số ý kiến về quản lý trường THPT

đăng 19:55, 22 thg 1, 2010 bởi Đào Thị Đồng Phó hiệu trưởng TLB

Lời giới thiệu:

Như đã nêu trong Lời nói đầu, Dự án SREM được giao nhiệm vụ xây dựng một Hệ thống phần mềm quản lý các hoạt động trong trường học (được gọi là V.EMIS) để phát hành miễn phí tới tất cả các trường học, phòng GDĐT, sở GDĐT nhằm thực hiện tin học hóa công tác quản lý giáo dục và xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu giáo dục phổ thông quốc gia.

Hệ thống V.EMIS sẽ hỗ trợ các trường quản lý các hoạt động cơ bản trong trường học. Từ cơ sở dữ liệu của trường, các thông tin sẽ được truyền tải tới các cơ quan quản lý cấp trên, phục vụ các nhu cầu quản lý. Hệ thống V.EMIS có các chức năng chính sau:

(i) Quản lý tài chính, tài sản;

(ii) Quản lý học sinh;

(iii) Quản lý giảng dạy;

(iv) Quản lý thư viện, thiết bị;

(v) Quản lý hành chính;

(vi) Hỗ trợ công tác giám sát đánh giá;

Sử dụng hệ thống này, các hiệu trưởng sẽ tiết kiệm được thời gian để nắm bắt diễn biến các hoạt động trong trường học và chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. Nếu thông tin được nhập đầy đủ vào hệ thống, các hiệu trưởng sẽ có được các thông tin chính xác về tình trạng của cả trường, của từng khối lớp, của một lớp để từ đó có các quyết định điều chỉnh thích hợp.  

Để hỗ trợ các hiệu trưởng một cách thiết thực, trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi không đề cập đến những kiến thức và kỹ năng cơ bản của máy tính và hệ thống mạng mà chỉ giới thiệu một số những kỹ năng mà chúng tôi nghĩ là thiết yếu cho các nhà quản lý. Phần lớn nội dung cuốn sách tập trung vào những tính năng cơ bản trong phần mềm V.EMIS và những kỹ năng cần thiết nhất để khai thác dữ liệu từ hệ thống phục vụ việc quản lý hiệu quả nhà trường.

Trong quá trình thực hiện tin học hóa, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn nảy sinh liên quan đến những người thực hiện, đến các điều kiện về cơ sở vật chất và thái độ tiếp nhận của những người liên quan. Yêu cầu đặt ra đối với các hiệu trưởng là hiểu rõ các lợi ích và xu hướng tất yếu của việc thực hiện hệ thống V.EMIS trong trường học để tuyên truyền và chỉ đạo cán bộ giáo viên trong quá trình thực hiện. Việc tiếp cận để làm chủ hệ thống này là một yêu cầu mang tính thách thức với hiệu trưởng, nhưng lại là đòi hỏi mang tính cấp bách nhằm đáp ứng những nhu cầu quản lý mới.  

Hy vọng, cuốn sách sẽ hữu dụng đối với các hiệu trưởng và tiếp nối cho các sáng tạo của các hiệu trưởng. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp ý của bạn đọc để hoàn thiện cuốn sách này.

Comments