LỊCH CÔNG TÁC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

    TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM


LỊCH CÔNG TÁC


Năm học 2019 - 2020

Học kỳ II


Tuần 17 (từ 06/7 đến 12/7/2020)


Lớp trực tuần: 11B7


Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Thị Hiểm


 Thứ Sáng Chiều Trực
Hai
06/7
- Ôn tập theo TKB
-8h00 đ/c họp tại sở

- Ôn tập theo TKB
-
13h30 đ/c Sơn dự ĐH Đảng bộ huyện TL (03 ngày)
 Đ/c Lợi
 Ba
07/7

- Ôn tập theo TKB
 - Ôn tập theo TKB Đ/c Lợi
 Tư
08/7
- Ôn tập theo TKB - Ôn tập theo TKB Đ/c Huệ
 Năm
09/7
-7h00 Lễ tổng kết năm học và trưởng thành cho HS khối 12  Đ/c Huệ
 Sáu
10/7
- Ôn tập theo TKB - Ôn tập theo TKB Đ/c Sơn
 Bảy
11/7
- Ôn tập theo TKB
- Tập huấn chuyên môn theo lịch
 - Ôn tập theo TKB

 Đ/c Sơn
 CN
12/7
 

  


Chưa có tiêu đề

đăng 19:55, 22 thg 1, 2010 bởi Đào Thị Đồng Phó hiệu trưởng TLB   [ cập nhật 00:25, 28 thg 4, 2020 bởi Ng.T.Thuý Phượng GV-THPT B Thanh Liêm ]


LỊCH CÔNG TÁC

đăng 19:33, 22 thg 1, 2010 bởi THPT B Thanh Liêm   [ cập nhật 00:24, 28 thg 4, 2020 bởi Ng.T.Thuý Phượng GV-THPT B Thanh Liêm ]


1-2 of 2