Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng Năm học 2019 - 2020

TT

Học và tên

Trình độ

Nhiệm vụ

1

Lương Văn Nhu

ĐH kế toán, TC văn thư

Kế toán, Văn thư

2

Phạm Thị Thanh Thảo

ĐH Văn hóa

NV Thư viện

3

Nguyễn Thị Trà Giang

CĐ Y Hà Nam

Thủ quỹ, Y tế

4

Trương Minh Khuê

 

Bảo vệ, tạp vụ

5

Nguyễn Văn Tịch

 

Bảo vệ, tạp vụ

6

Trần Thị Hạnh

 

Vệ sinh, tạp vụ
Comments