Tổ Lý - TD - CN

Tổ Lý - TD - CN năm học 2019 - 2020
              

 

Họ tên

Năm sinh

Nữ

Trình độ Đào tạo

Email

1

2

3

4

 5

6

1

Vũ Văn Phong

1983

0

ThS Vật lý

vvphong8385@gmail.com

2

Lê Văn Thuận

1981

0

ĐHSP Vật lý

lethuantlb@gmail.com

3

Đào Trung Du

1985

0

ĐHSP Vật lý

Duduong101985@gmail.com

4

Nguyễn Thị Nga

1986

1

ThS Vật lý

ngalitlb@gmail.com

5

Lê Thị Thủy

1989

1

ĐHSP Vật lý

lethuybthanhliem@gmail.com

6

Lê Thị Huế

1985

1

ĐHSP CNCN

vvphong8385@gmail.com

7

Trịnh Tuấn Anh

1979

0

ĐHTDTT

Tuangas55555@gmail.com

8

Nguyễn Quý Trọng

1981

0

ĐHTDTT

Nguyenquytrong27@gmail.com

9

Nguyễn Thị Nga

1986

1

ĐHSPTDTT

Nguyennga8613@gmail.com

10

Trương Minh Tâm

1978

0

ĐHTDTT

Truongminhtam978@gmail.com

11

Trần Thị Linh

1990

1

ĐHSP GDQP

tranthilinhtlb@gmail.com
                      Năm học 2011 - 2012

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

          .

                                                                                                       (Thầy giáo Nguyễn Văn Út)

 

1. Tổ Vật lý - Kỹ công nghiệp - Thể dục giáo dục quốc phòng an ninh.

- Gồm 14 đồng chí, trong đó có hai đồng chí đang theo học cao học.

- Tổ hình thành 3 nhóm chuyên môn:

Nhóm Vật Lý gồm 7 đồng chí.

Nhóm Thể dục quốc phòng gồm 5 đồng chí.

Nhóm Kỹ công nghiệp gồm 2 đồng chí.

2. Quá trình trưởng thành và thành tích của tổ.

Tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của từng đồng chí.

-         Hàng năm chất lượng dạy và học đều đạt thành tích cao.

-         Các tổ viên đều thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, quy chế của ngành và nội quy của nhà trường.

-         Môn Vật lý có giáo viên giỏi tỉnh, giỏi cụm, giỏi cơ sở.

-         Hàng năm các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh của các môn Vật lý, Thể dục đều đạt giải cao.

-         Các năm học 100% giáo viên đạt lao động tiên tiến, nhiều đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều đồng chí được giám đốc Sở khen, các giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp như môn Vật lý đều đạt hoặc vượt mức trung bình Sở, môn Kỹ thuật công nghiệp hàng năm dạy nghề điện đều đạt từ 97% - 100% và có nhiều học sinh đạt chứng chỉ nghề khá, giỏi.

-         Hàng năm tổ đều đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến, có năm đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến xuất sắc.

Cán bộ giáo viên tổ Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp - Thể dục quốc phòng an ninh luôn xây dựng đoàn kết nhất trí cao, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức người giáo viên, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của nhà trường và của ngành, góp phần đáng kể vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

                             

                                                 Thanh Liêm ngày 15 tháng 06 năm 2011.


 Stt

Họ và tên

Chức vụ

Môn dạy

 Đảng viên

 1

 Trần Văn Y

Phó hiệu trưởng

Lý

 Đảng viên

 2

 Nguyễn Văn Út

TTCM

TD

  Đảng viên

 3

 Nhữ Văn Chắt

GV

TD

 

 4

Nguyễn Trọng Lợi

 Tổ phó

 Lý

  Đảng viên

 5

 Đào Trung Du

 Phó BT Đoàn

 Lý

 

 6

 Vũ Văn Phong

 GV

 Lý

  Đảng viên

 7

 Hà Thị Thu Hà

 GV

 Lý

 

 8

 Nguyễn Tiến Ngọc

 GV

 Lý

 

 9

 Nguyễn Thị Nga

 GV

 Lý

 

 10

 Nguyễn Thị Kim Liên

 GV

 Lý

 

 11

 Trần Thị Liến

 GV

 CN

 

 12

 Lê Thị Huế

 GV

 CN

 

 13

 Nguyễn Quý Trọng

 Bí thư Đoàn

 TD

  Đảng viên

 14

 Trịnh Tuấn Anh

 Phó BT Đoàn

 TD

 

 15

 Nguyễn Thị Nga

 GV

 TD

 

Comments