Lãnh đạo

 Stt Họ và tên
Chức vụ
Môn dạy
 1 Nguyễn Trường Sơn
  Hiệu trưởng
 Lịch sử
 2 Nguyễn Trọng Lợi Phó hiệu trưởng
 Vật lý
 3 Dương Thị Bích Huệ
 Phó hiệu trưởng
 Ngữ Văn

Comments