Đại hội Đoàn trường năm 2011-2012


Đ/c: Nguyễn Quí Trọng Bí thư đoàn trường đọc diễn văn

 khai mạc và bao cáo công tác đoàn nhiệm kì 2010-2011


 

                  Các đại biểu về dự Đại hội


Tiết mục văn nghệ của các thầy cô trong chi đoàn giáo viên

Thầy Đỗ Kim Chung GV Toán và Cô Nguyên Thị Thiệp GV Anh


... của các em học sinh


                         … và Các đồng chí trong ban thường vụ Huyện Đoàn

        đ/c Nguyễn Tuấn Thành-CB Huyện đoàn, đ/c Cù Thị Hiền Ủy viên BTV


 

  Đ/c Đỗ Thành Trung – Bí thư Huyện đoàn Thanh Liêm.

phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội


Thầy Trần Văn Y- Bí Thư Chi Bộ- Phó HT nhà trường, phát biểu và tặng hoa

Chúc mừng Đại hội

Bác Nguyễn Văn Cường – Đại diện cho PHHS nhà trường

tặng hoa chúc mừng đại hội


Đ/c Đỗ Kim Chung- CTCĐ nhà trường tặng hoa chúc mừng đại hội


Các Đ/c đoàn viên đọc báo cáo tham luận tại Đại hội

 

Phần trao bằng khen giấy khen cho các cá nhân, tập thể có những thành tích

    xuất sắc trong phong trào đoàn nhiệm kì 2010-2011

                    Đ/c Nguyên Quí Trọng – Bí thư Đoàn trường 

                                Trịnh Tuấn Anh- Phó BT

                                Đào Trung Du – Phó bí thư , nhận bặng khen của Tỉnh Đoàn


                                 Đ/C Vũ Văn Phong – Bí thư CĐGV

                                 Đào Trung Du – Phó BT Đoàn trường ,

         Đại diện nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Hà Nam              Đ/C Tr­¬ng ThÞ Kh¸nh HuyÒn- 11B1

                  Vò ThÞ HuyÒn-12C2

                  NguyÔn ThÞ Hång §øc H¹nh- 11B7 .

Nhận bằng khen của Huyện Đoàn Thanh Liêm

            BCH nhiệm kì 2011-2012 ra mắt trước Đại hội

Comments