BCH Công đoàn

1. Đ/c Dương Thị Kim Huệ  - Chủ tịch CĐ nhà trường
2. Đ/c Vũ Văn Phong   - Phó chủ tịch CĐ
3. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Phượng - Ủy viên BCH 
4. Đ/c Phạm Thị Xinh
5. Đ/c Trần Thị Hường


Comments