BCH Công đoàn

1. Đ/c Nguyễn Trọng Lợi  - Chủ tịch CĐ nhà trường
2. Đ/c Dương Thị Kim Huệ   - Phó chủ tịch CĐ
3. Đ/c Trương Thị Thảo - Ủy viên BCH


Comments