Ban chi uỷ

1. Đ/c Nguyễn Trường Sơn - Bí thư chi bộ
2. Đ/c Nguyễn Trọng Lợi - Phó bí thư chi bộ
3. Dương Thị Bích Huệ - Ủy viên ban chi ủy
Comments